www.sagagrupo.com  
VÅRE TJENESTER
Besøk vår eiendoms avdeling og se vårt store utvalg av boliger.
I.- JURIDISK AVDELING  

SIVIL RETT:

•  Testament, skifte, arv, donasjoner
•  Private kontrakter.
•  Skatterådgivning
•  Inkasso
•  Eiendom: kjøp/salg, boliglån, andre lån, leiekontrakter

MERCANTIL:

Selskapsrett:

•  Etablering, fusjon, fisjon, omdannelse, oppløsning av selskap
•  Kjøp/salg selskaper
•  Utvidelse og nedskriving av aksjekapital
•  Kjøp/salg av aksjer og andeler
•  Endring av statutter
•  Handelsavtaler
•  Konkursbo
•  Reklamasjoner

Stiftelser:

•  Etablering og registrering
•  Etablering og registrering av utenlandske stiftelser i Spania
 

 

ADMINISTRASJON:

•  Søknad og gjennomføring av driftstillatelser i de relevante ministerier og andre organer
•  Søknad og gjennomføring av åpningslisenser hos de lokale myndigheter
•  Administrative reklamasjoner

REGULERINGSLOV:

• Studier av reguleringsplaner
• Undersøkelse av regulerte og ikke regulerte områder
• Kontrakter for byggeprosjekter, private og offentlige
• Søknad og gjennomføring av byggelisenser
• Skjøte for bolig
 

II.- AVDELING FOR EIENDOMSMEGLING  

KJØP / SALG:

•  Bistand til gjennomføring av kjøp/salg for alle typer eiendommer
•  Undersøkelser om eierforhold og heftelser
•  Gjennomgang av dokumentasjon og forberedelse til hjemmelsoverføring
•  Bistand til finansiering
•  Takseringsoppdrag
•  Oppfølging

LEIEAVTALER:

•  Kontrakter for alle typer leieforhold
 

 

ANDRE TJENESTER:

•  Domisiliering av faste oppdrag
•  Søknad om NIE (spansk id-nr.)
•  Sertifikat som skatteresident
•  Gjennomforing av tjenester overfor notarius, eiendomsregister, kommunale myndigheter, skattekontor, elektrisitet- og vannverk, etc.